Menu

Menu

ForsideNyhederKalenderForeninger/kirkeBoligLunde NytFirmaKontakt
Lunde
Foto: Karsten Madsen

25 apr.: Generalforsamling Skolens støtteforening

Kl. 19,00 på Lunde-Kvong Skole

Lunde-Kvong Skoles støtteforening orienterer

Lunde-Kvong Skoles støtteforening inviterer til generalforsamling, tirsdag 25. april 2023 kl. 19.00 på skolen.

Vi laver mange gode tiltag for børnene på skolen, men også for vores lille samfund.

Derfor er det vigtig at du/I møder op - vi har også brug for din mening.

Dagsorden: 1. Valg af dirigent

2. Bestyrelsen beretning

3. Fremlæggelse af regnskab

4. Valg af 3 bestyrelsesmedlemmer og 2 suppleanter

    På valg er: Anja Beller, Dennis Elmer Nielsen og Karin Mitens - de ønsker alle genvalg

5. Valg af revisor

6. Indkomne forslag

7. Eventuelt

Er der ændringsforslag til ovennævnte dagsorden eller forslag som ønskes behandlet på mødet, bedes dette meddeles til støtteforeningen på mail: randisloth@hotmail.com senest 4 dage før generalforsamlingen.

torsdag 30 mar 2023 - Herman Høj
Vist: 442 gange