Menu

Menu

ForsideNyhederKalenderForeninger/kirkeBoligLunde NytFirmaKontakt
Lunde
Foto:

27 marts: generalforsamling LIV I LUNDE

Kl. 19,00 på Lunde Kro

Liv i Lunde orienterer Indkaldelse til ordinær generalforsamling i ”Liv i Lunde”.

Afholdes på Lunde Kro mandag den 27. marts 2023 kl. 19.00. Kun anpartshavere er stemmeberettigede. Dagsorden:

1. Valg af dirigent, skriftfører og stemmetællere

2. Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne år

3. Fremlæggelse af regnskab m/revisor påtegning til godkendelse

4. Beslutning om over/underskuddets fordeling/dækning

5. Evt. forslag fra anpartshavere, og vedtægtsændringer Bestyrelsen foreslår, at der laves vedtægtsændringer således at: Nuværende og kommende anpartshavere ved deres død forpligter sig gennem boet at sælge deres anpart tilbage til foreningen ”Liv i Lunde” for 1 kr. pr. anpart.

6. Valg af bestyrelsesmedlemmer på valg er:

Dan Skødeberg (Modtager genvalg)

Jacob Ravn (Modtager genvalg)

Hans Lund (Modtager genvalg)

Lene Højris (Modtager genvalg)

7. Valg af revisorer

8. Evt. Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling i ”Liv i Lunde”. Afholdes på Lunde Kro mandag den 27. marts 2023 kl. 20.00. Kun anpartshavere er stemmeberettigede.

fredag 17 mar 2023 - Herman Høj
Vist: 453 gange